Brandskyddsregler vedeldad bastu

Att installera en vedeldad bastu är ett utmärkt sätt att lyfta ditt hem och din vardag. Men med installationen kommer också ett ansvar att säkerställa att din vedeldade bastu uppfyller de brandskyddsregler som finns för att förebygga olyckor och brandrisker. Vi hjälper dig så att du kan njuta av en säker vedeldad bastu som följer alla brandskyddsregler!

Vedeldad bastu avstånd till hus

Vilka brandskyddsregler gäller för en vedeldad bastu och avståndet till ditt hus eller andra småhus? Det finns inga fasta regler kring att du måste ha ett visst avstånd mellan en vedeldad bastu och ditt hus, men enligt Boverkets regler kring brandspridning mellan byggnader måste ett småhus som är placerat inom 8 meter från bostadshuset vara brandskyddat. Brandskyddsreglerna för en vedeldad bastu påverkas såklart ytterligare av att en bastu har en eldstad och skorsten, till skillnad från de flesta andra slags småhus och komplementbyggnader.

Byggregler och brandskyddsregler vedeldad bastu

Det finns flera olika regler kring vedeldad bastu, både brandskyddsregler och vanliga byggregler. En fristående bastu på upp till 15 kvm räknas som en friggebod, och upp till 30 kvm som ett attefallshus. Ett attefallshus kräver alltid bygganmälan och startbesked från Byggnadsnämnden i din kommun. Enligt Boverkets regler för friggebod krävs i vanliga fall varken bygglov eller bygganmälan, men om du installerar en skorsten och eldstad/kamin krävs alltid startbesked från kommunen. Det krävs även för anordningar av vattenförsörjning eller avlopp. Byggreglerna och brandskyddsreglerna för en vedeldad bastu innebär alltså att du behöver ett startbesked innan du får bygga bastun, men om den följer övriga byggregler krävs oftast inget bygglov.

Du kan dock behöva bygglov om du vill bygga en fristående bastu nära vatten (på grund av strandskyddet) eller om det finns andra lokala bestämmelser för din tomt. För att säkerställa att din vedeldade bastu följer alla brandskyddsregler och byggregler är det säkrast att kontakta din kommun och en expert på brandskydd, som kan säkerställa att din bastu är säker att använda och inte innebär någon ökad risk för brand.

Övriga brandskyddsregler för vedeldad bastu

Vid installation av en vedeldad bastu är det viktigt att följa alla brandskyddsregler och rekommendationer som säkerställer att installationen är säker. Detta innefattar bland annat:

  • Korrekt installation av bastuugnen/bastukaminen.
  • Tillräckligt avstånd till vägg, golv och tak.
  • Ett eldstadsplan i exempelvis plåt, klinker eller annat oantändligt material (för golv som består av brännbara material).
  • Takskyddsplåt och eventuellt en strålskyddsmantel runt aggregatet för att förhindra närkontakt.
  • Säker och organiserad förvaring av veden.
  • Att dörren alltid är lätt att öppna både inifrån och utifrån, och inte sväller av värme och fukt.

Kontrollera din bastu regelbundet

Det är också viktigt att komma ihåg att en vedeldad bastu kräver regelbundet underhåll och kontroller för att säkerställa att den fortsatt är säker. Det innebär bland annat att regelbundet kontrollera bastuugnens skick, se över skorstenen för eventuella blockeringar och säkerställa att ventilationen fungerar som den ska. Genom att ta hjälp av en expert på brandskydd och följa dessa riktlinjer kan du njuta av din vedeldade bastu i många år framöver, med vetskap om att du inte utsätter dig, din familj eller ditt hus för en ökad brandrisk.

Vi hjälper dig med brandsäkerhet

Brandskyddsreglerna för en vedeldad bastu kan alltså skilja sig beroende på exempelvis bastukaminens placering, bastuns storlek, vilka material som används och den vedeldade bastuns avstånd till hus eller andra småhus. För att säkerställa att din bastu uppfyller alla krav bör du anlita en expert på brandskydd.

Fogfixarn hjälper dig att säkerställa att din vedeldade bastu uppfyller Boverkets brandskyddsregler och kontrollerar att den är säker att använda. Vi hjälper privatpersoner och företag med brandtätning, brandavskiljning, brandisolering och brandsäkerhet. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!