Brandtätning Stockholm

Brandtätning Stockholm

Brandtätning är en central del av att förebygga en snabb spridning av eld och rök vi händelse av brand. Genom att anlita Fogfixarn för brandtätning i Stockholm kan vi öka säkerheten i din fastighet, vilket kan rädda både liv och egendom.

Brandtätningens roll i skyddet mot eldsvådor

Brandtätning är nödvändigt för att förhindra spridningen av eld, rök, gas och vatten mellan olika delar av en byggnad. När exempelvis en brand eller gasläcka uppstår kan korrekt utförd tätning isolera eld, rök och gas och begränsa skadorna mer effektivt. Detta görs genom att täta svaga punkter på en vägg, såsom genomföringar, fönster och dörrar. Brandtätning skyddar inte bara byggnaden, utan är även en viktig del i att maximera utrymningstiden.

Professionell brandtätning i Stockholm

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att byggnadens fastställda brandkrav uppfylls. Det innefattar bland annat regelbundna åtgärder och kontroller av fastigheten, vilket kräver professionell brandtätning.

Våra experter på brandtätning i Stockholm utbildas kontinuerligt av brandkonsulter och säkerställer ett effektivt brandskydd i din fastighet. Efter utfört arbete får du komplett dokumentation av alla åtgärder och kontroller.

Frågor och svar

Hur utför ni brandtätning av en fastighet?

Vi utför brandtätning av en fastighet genom att täta öppningar och genomföringar i byggnadens konstruktion med särskilda material, såsom fogmassa och brandskyddsskivor.

Hur ofta behöver en brandtätning genomföras?

Det finns inget specifikt tidsintervall på hur ofta en brandtätning bör genomföras, men en utförd brandtätning bör kontrolleras och underhållas regelbundet. Du behöver också brandtäta nya eller ombyggda delar av en fastighet när du bygger om.

Är det viktigt att brandtäta alla typer av byggnader?

För att skydda mot brandspridning och säkerställa en trygg utrymning är det viktigt att brandtäta alla typer av byggnader. För byggnader som har krav på brandskydd är brandtätning ett krav.

Hur lång tid tar det att genomföra en brandtätning?

Tiden det tar att genomföra en brandtätning varierar beroende på fastighetens storlek och komplexitet. När du kontaktar oss för en brandtätning utvärderar vi alltid din fastighets specifika behov och återkommer med en tydlig tidsplan för arbetet.

Kontaktformulär

    Genom att klicka på "Skicka" godkänner du att Brand & Fogteknik sparar dina personuppgifter och att vi använder den i enlighet med vår integritetspolicy. Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.

    Anlita Fogfixarn om du behöver hjälp

    Behöver du brandtätning i Stockholm eller andra delar av Mellansverige? Kontakta oss så hjälper vi dig!