Brandtätning Örebro

Brandtätning Örebro

Korrekt brandtätning spelar en avgörande roll i skyddet mot brand, eftersom det förhindrar snabb spridning av eld och rök och därmed minska risken för skador. Fogfixarn arbetar med brandtätning i Örebro och stora delar av Mellansverige, och vi hjälper dig att skydda din fastighet.

En viktig del av fastighetens brandskydd

När en brand eller exempelvis en vattenläcka uppstår sprids eld, rök, gas eller vatten snabbt mellan olika delar av en byggnad. Att täta svaga punkter såsom genomföringar, dörrar och fönster är därför en viktig del av en fastighets brandskydd.

Med vår noggranna brandtätning i Örebro förhindras snabb spridning mellan olika byggnadsdelar vilket leder till en mer lättsläckt brand, mindre skador på egendom och maximerad utrymningstid för de som befinner sig i byggnaden. Dessutom hjälper tätning mot spridningen av rök och med att isolera en gas- eller vattenläcka.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att byggnaden lever upp till de fastställda brandkraven. Det innebär exempelvis att det regelbundet måste göras kontroller och eventuella förbättringar av brandtätningen, och detta måste göras på ett fackmannamässigt sätt. Vi på Fogfixarn är experter på brandsäkerhet och hjälper dig som fastighetsägare eller ansvarig med korrekt brandtätning i Örebro. All vår personal utbildas kontinuerligt av brandkonsulter och har lång erfarenhet av brandsäkring.

Anlita Fogfixarn för brandtätning i Örebro

Vi erbjuder brandtätning i Örebro för små och stora fastigheter. Självklart får du ta del av fullständig dokumentation av alla åtgärder efter avslutat jobb.

Kontaktformulär

    Genom att klicka på "Skicka" godkänner du att Brand & Fogteknik sparar dina personuppgifter och att vi använder den i enlighet med vår integritetspolicy. Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.

    Anlita Fogfixarn om du behöver hjälp

    Kontakta oss för brandtätning i Örebro och säkerställ ett optimalt skydd mot brandspridning i din fastighet!