Brandfog, brandavskiljning

Brandfog och brandavskiljning

Vi monterar brandavskiljande väggar, dörrar och fönster som uppfyller de brandkrav som gäller för din byggnad.

Brandavskiljning som uppfyller kraven

För olika byggnader och fastigheter finns tydliga krav på brandavskiljning, för att på bästa sätt isolera bränder och underlätta en utrymning vid larm. I Boverkets byggregler finns en rad olika bestämmelser om bland annat material, placering, anvisningar och montering för ökad brandsäkerhet, och dessa krav kan gälla både för nya byggen och renoveringar.

Brandavskiljning och montering i Mellansverige

Fogfixarn bygger brandavskiljande väggar samt monterar dörrar och fönster som uppfyller Boverkets krav. Vi har stenkoll på vilka regler som gäller och hur allt ska byggas och monteras för bästa möjliga brandavskiljning i ditt hem, bostadshus, kontor eller större fastighet.

Behöver du väggar, dörrar och fönster anpassade för brandavskiljning? Vi hjälper dig i Mälardalen och stora delar av Mellansverige. Kontakta oss så berättar vi mer!

Anlita Fogfixarn om du behöver hjälp

Behöver du väggar, dörrar och fönster anpassade för brandavskiljning? Kontakta oss så berättar vi mer!