Brandisolering

Brandisolering

Brandisolering är en avgörande del av brandskyddet och syftar till att skydda både människor och byggnad från onödiga skador under en brand. När Fogfixarn utför brandisolering använder vi högkvalitativa material och avancerade tekniker för att skapa effektiv, brandsäker isolering som möter de viktiga krav och föreskrifter som måste följas.

Brandsäker isolering skyddar liv och egendom

Våra tjänster inom brandisolering omfattar bland annat isolering av bärande stålkonstruktioner, brandtätning av kanaler samt skydd av brandceller och brandavskiljande konstruktioner. Vi använder moderna och certifierande material som tätar och förhindrar överhettning samt spridning av brand och rök.

Exempelvis gör vi inklädnad av stålkonstruktioner, vilket är en livsnödvändig åtgärd vid brand. Utan brandisolering riskerar hela eller delar av en byggnad att rasa ihop fortare under en brand när stålet snabbt blir överhettat. Med brandsäker isolering av bärande väggar och konstruktion ges längre tid för evakuering och släckinsatser, vilket kan rädda både liv och egendom.

Brandisolering av ventilationskanaler är avgörande för att förhindra spridning av brand och rök genom ventilationen. Genom att isolera kanalerna kan man begränsa brandens spridning och ge människor mer tid att evakuera byggnaden säkert.

Förbättra brandskyddet för din byggnad med Fogfixarns expertis inom brandisolering.

Brandisolering i Mellansverige

Är du i behov av brandisolering i din fastighet? Vi identifierar dina behov och hjälper dig med brandsäker isolering för små och stora projekt. Vi samarbetar med tillförlitliga leverantörer av brandskyddsmaterial och vet vilka krav som måste uppfyllas för att göra din fastighet och isolering pålitlig. Kontakta oss så berättar vi mer om brandisolering och våra övriga tjänster brandtätning, brandsäkerhet i flerbostadshus, brandavskiljning och silikonfogning och mycket mer i Mälardalen och stora delar av Mellansverige. Läs även mer om brandskydd för garage här.

Frågor och svar

Vilken isolering är bäst mot brand?

Valet av isoleringsmaterial är avgörande för en byggnads övergripande brandsäkerhet. För optimal trygghet i alla konstruktioner rekommenderas icke-brännbar isolering med en brandklassificering på antingen A1 eller A2-s1, d0.

Är glasull brandsäkert?

Glasull, tillverkat av glas, är icke-brännbart och behöver inte tillsättning av brandhämmare för att uppfylla brandkraven.

Vad innebär brandklassificering A1 och A2?

Obrännbara material klassificeras som antingen A1 eller A2. A1 står för helt obrännbara material, såsom betong, medan A2 innebär att materialet innehåller en viss mängd brännbart material.

Utför ni brandskydd för stål?

Ja, vi på Fogfixarn erbjuder brandskyddslösningar för stålkonstruktioner. Vi  säkerställer att bärande element i byggnader med stålstrukturer är effektivt skyddade mot brandrisker.

Kontaktformulär

    Genom att klicka på "Skicka" godkänner du att Brand & Fogteknik sparar dina personuppgifter och att vi använder den i enlighet med vår integritetspolicy. Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.

    Anlita Fogfixarn om du behöver hjälp

    Kontakta oss så berättar vi mer om brandisolering och våra övriga tjänster!