Ljudtätning

Ljudtätning och ljudisolering vägg

Ljudtätning görs för att förhindra att ljud ska tränga in utifrån eller spridas för lätt mellan olika rum och våningar. Fogfixarn ser till att din fastighet möter kraven för ljudisolering och att du slipper störas av onödiga ljud.

Ljudtätning med fogning

Idag ställs höga krav på ljudisolering. I till exempel ett nybyggt bostadshus förväntar sig ofta de boende att slippa både ljud från grannarna och ljud utifrån. Därför är det viktigt att ha en helt tät väggkonstruktion med ljudisolerade dörrar och fönster.

Fogfixarn utför ljudtätning genom att foga glipor och olika sprickor som kan uppstå både i äldre och nyare hus. Eftersom en väldigt liten glipa kan släppa in väldigt mycket ljud är det viktigt att täta mellan de olika delarna i ett bygge och kontrollera så att allt fungerar som önskvärt.

Ljudtätning i Mellansverige

Vi ljudtätar och kontrollerar din fastighet i Mälardalen med omnejd, så att du slipper ljud som läcker mellan tak och väggar samt utifrån. När vi utför ljudtätning kan vi foga både dolt och synligt. Tillsammans med dig reder vi ut vilken slags fogning som är nödvändig och som bäst uppfyller dina önskemål.

Anlita Fogfixarn om du behöver hjälp

Kontakta oss så berättar vi mer om ljudtätning!