Miljöpolicy

I vårt miljöarbete har vi tagit fram en miljöpolicy och är medlemmar i Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR). Vi arbetar efter deras rekommendationer beträffande kvalitet, samt vad gäller garanti och miljöfrågor.

Personalen har högsta kompetens och de får fortlöpande utbildning både inom och utanför företaget beträffande miljöfrågor, t ex hos Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) och Stål och Brandteknik.

Vi har respekt för de produkter vi använder och ser alltid till att hanteringen av dessa sköts enligt manualer och miljöföreskrifter. Samt att förbättra vår kunskap angående produkterna och dess miljöpåverkan. Vi samarbetar med våra materialleverantörer samt följer deras anvisningar. Kontroll och utvärdering av material utföres, även kontroll av konstruktioner samt byggkomponenter i samråd med beställaren.

Normer, branschregler samt rekommendationer efterföljs noggrant vid entreprenaden. Vi har kontinuerlig kontakt med kunden för att nå snabba lösningar på problem som kan uppstå.

Vi källsorterar vårt avfall.