Brandtätning

Brandtätning

Brandtätning är avgörande för brandskyddet i din byggnad. Hos Fogfixarn erbjuder vi lösningar för brandtätning och brandisolering anpassade efter byggnadens specifika behov.

Varför är brandtätning viktigt?

Brandtätning utförs för att förhindra att eld, rök, gas och även vatten sprider sig mellan olika byggnadsdelar om det skulle börja brinna eller exempelvis uppstå en gasläcka. Brandtätning förhindrar inte bara att skador på hus eller egendom begränsas, det gör också att tiden för utrymning maximeras.

Genomföringar, dörrar och fönster är oftast den svaga punkten på en vägg. Därför är det viktigt att säkerställa att allt är tätat så skadan kan isoleras. Brandtätning skyddar alltså inte bara mot eld och rök, utan förhindrar även att gas- och vattenläckor sprids.

Brandceller och brandfogning

För att säkerställa brandskyddet är det viktigt att hålla brandceller täta och regelbundet granska de material och system som används. Vid ombyggnationer kan hål uppstå i brandceller, vilket kan möjliggöra för eld och rök att sprida sig. Brandtätning är en effektiv metod för att förhindra detta, där olika material som gipsbaserad brandskyddsmassa eller brandfog kan användas för att täta eventuella håligheter.

Fastighetsägaren är ansvarig för brandtätning

Tänk på att det alltid är fastighetsägaren som är ansvarig för att brandkraven uppfylls. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera fastigheten och se till att åtgärda otillräcklig brandtätning. För att upprätthålla gällande krav på väggen så krävs det att den tätas på ett fackmannamässigt sätt.

För att ha den senaste kunskapen inom området utbildas vi kontinuerligt av brandkonsulter. Efter utförd brandtätning lämnar vi en dokumentation över allt utfört jobb.

Produkter och tekniker inom brandtätning

Här presenteras olika tekniker och produkter som vi använder vid brandtätning och brandfogning:

 • Fogmassa – Fogmassa, tillverkad av material som gips, akryl eller silikon, expanderar för att effektivt hindra brandgaser från att sippra ut.
 • Rörstrypare -Rörstrypare installeras runt rören och fästs i väggarna, med en brandtätning som innehåller en expanderande massa för att förhindra brandens spridning.
 • Mineralullstätning – Mineralullstätning erbjuder en imponerande isoleringsförmåga vid höga temperaturer och används för brandfogning samt för att täta rör och kablar.
 • Brandskyddsfärgen – Brandskyddsfärgen sväller upp vid upphettning och skapar ett värmeisolerande skydd för både trä och stål.
 • Brandskyddsskivor – Brandskyddsskivor, tillverkade av material som stenull, omvandlas till ett keramikliknande skal när de utsätts för extrema temperaturer, vilket ytterligare förstärker brandskyddet.

Övriga lösningar

Utöver dessa huvudgrupper finns även godkända tilläggslösningar som används för eftermontage av kablar, temporär tätning och för att täta runt rörliga installationer och expansionsfogar. Det finns en mängd dokumenterade lösningar som kan hantera olika utmaningar när det gäller brandtätning av passageöppningar och fogar.

Hos Fogfixarn kan vi hjälpa dig att välja den bästa brandtätningen för ditt byggnadsprojekt, oavsett om det är ett nybygge eller en ombyggnad. Vi har omfattande erfarenhet av olika typer av fastigheter och projekt över hela landet se respektive område nedan:

Frågor och svar

Vad gäller vid brandtätning?

Enligt brandtätningsreglerna är det lokalinnehavaren eller den som driver verksamheten som har ansvaret för att brandtätningarna är i gott skick. En rekommendation är att årligen granska tätningarna och särskilt kontrollera dem efter ombyggnadsarbeten.

Vem får utföra brandtätning?

En erfaren och kunnig installatör är viktig för att säkerställa korrekt utförd brandtätning, trots frånvaron av lagkrav på utbildning eller certifiering för detta arbete. För mindre krävande arbeten kan en hantverkare med god erfarenhet vara tillräcklig, men för mer komplexa uppgifter krävs både erfarenhet och dokumenterad kompetens. Vid osäkerhet är det alltid bäst att rådgöra med våra experter på Fogfixarn.

När behövs brandtätning?

Brandtätning är nödvändig i byggnader och andra strukturer med krav på brandsäkerhet. Genom brandskyddstätning förhindras rök och brandgaser från att sprida sig genom väggar, tak, golv, kabelstråk och ventilationssystem. Det är särskilt viktigt att tätning utförs där installationer penetrerar väggar och därmed bryter den brandcellen.

Vad är brandtätning/brandfogning?

Brandtätning utgör en barriär med hjälp av fogmassa, rörstrypare, mineralull eller brandskyddsskivor för att förhindra spridning av brandgaser genom väggar, dörrar, ventilationsschakt och kabelstråk. Denna passiva brandskyddsåtgärd skapar värdefull tid för evakuering och underlättar Räddningstjänstens insats för att snabbt få kontroll över en brand.

Kontaktformulär

  Genom att klicka på "Skicka" godkänner du att Brand & Fogteknik sparar dina personuppgifter och att vi använder den i enlighet med vår integritetspolicy. Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.

  Anlita Fogfixarn om du behöver hjälp

  Kontakta oss om du är i behov av brandtätning så hjälper våra erfarna hantverkare dig!